Mer setzen wegder op eis Jugend

Mer setzen wegder op eis Jugend

Mer sen immens fru, dat mam José Goncalves eent weidert Talent aus eisem Veräin an o aktuellen U16 FLF Nationalspiller, een Kontrakt bei eis ennerschriwen hat. Hen wärt no der Wanterpaus eisen Kader van der 1 Ekipp verstärken an ass o ab März, hen krett dann seng 16 Joor, spillberechtigt an der 1 Ekipp.
Su bleiwen mer eisem Weeg trei, fir een Maximum op Spiller aus eiser Jugend ze bauen