Mer séichen dech !

Mer séichen dech !

Mer sen nach wie vor op der Séich no engem Stadionsprecher fir eis Heemmätscher zu Wampich. Des sen normalerweis all 2 Wochen Sonndes Nomettes. 
 
Hauptarbicht wir Présentatioun van den jeweiligen Ekippen (Startopstellungen), Durichsoo bei engem Gool, Halbzeitresultat ant Schlussresultat. 
O giff den Sponsor vam Ballon de Match firam Apaff ernimmt an o eis Haupt - bzw Premium- Sponsoren
 
Mellt eech, mer brauchen eech
 
Den FF Norden 02 seet Merci