2. Champoionatsmätsch

2. Champoionatsmätsch

Domat verleiren mer hokt zu Feelen eisen 2. Championatsmätsch mat 1:0. Mer woren di 2. Halbzeit 2 Mann mi, wel Feelen der an der 1. Hz wel 2 vam Terrain gesatt kruten. Mer konnten des Iwerzahl ewer zu kenger Zekt ausnotzen 
Durich een onglecklichen  11Meter han mer desen Mätsch verluarren.

En Mettwoch ass zu Beles Coupe-Mätsch an e Sonndig spillen mer doheem geint Lorentzweiler. En Sonndig spilen mer em 16h00 zu Feelen eisen 2. Championatsmätsch
Mer hoffen dat et fir eis su positiv wegder geet wi leste Weekend geint Husen.

Feelen hat leste Weekend 0:0 geint Erpeldang gespillt


Kommt eis Jungen ennerstetzen