Frendschaftsmätsch FLF


05 December 2023

Muarren Owend em 19h00 spillt U16 van der FLF géint hir Alterskolejen vam AS Eupen zu Reiler om syntetischen Terrain.
 
Kommt bus kucken, mat Secherheet eem interessanten Mätsch